Sổ điểm điện tử


:: Home
Nhập vào thông tin của bạn:

Tên đăng nhập:

Mật khẩu:

MỘT SỐ GỢI Ý KHI NHẬP ĐIỂM

1. Điền vào ô "Tên đăng nhập" và "Mật khẩu", sau đó click vào nút "Đăng nhập".

2. Chọn lớp để nhập điểm.

3. Click vào chữ "Nhập" phía trên cột điểm, sau đó tiến hành nhập điểm.

Ghi chú: Cột nào không có chữ "Nhập" phía trên nghĩa là đang bị khóa. Trường hợp cần bổ sung điểm trong các cột đang khóa, vui lòng thông qua Ban giám hiệu.

4. Khi nhập điểm

- Sau khi nhập điểm vào ô xong, nên dùng phím mũi tên hoặc phím Tab để qua ô khác. Nếu dùng phím Enter để di chuyển cũng được nhưng tiến trình sẽ chậm (do phím Enter có tác dụng Save).
- Ngăn cách giữa phần nguyên và phần thập phân là dấu chấm "." (không dùng dấu phẩy ",")

5. Sau khi nhập điểm xong, click vào nút "Save" ở dưới bảng điểm để lưu điểm.

* Các vấn đề phát sinh, vui lòng liên lạc với Bộ phận quản lý điểm để được hỗ trợ.